Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 6 d’agost de 2012

Recomanacions, normativa i l´ús pràctic del Dabigatran a l'àmbit de l´Atenció Primària


Idees Clau

1.-La instrucció del CatSalut estableix les recomanacions d’ús de Dabigatran etexilat (Pradaxa®) en la profilaxi de l’accident vascular cerebral i de l’embolisme sistèmic en fibril·lació auricular no valvular en base a l’informe elaborat per l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut.

2.-Aquest informe recomana el manteniment dels antiocoagulants orals (acenocumarol i warfarina) com a tractament d’elecció en pacients amb FA no valvular amb un risc moderat o alt d’AVC i amb un bon control de l’INR.

3.- Tanmateix, el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, mitjançant l’escrit de 27 d’octubre de 2011 va comunicar que totes les presentacions de Pradaxa® 110 mg i 75 mg se sotmeten a visat.

4.- Les noves recomanacions són:

-Abans d'iniciar el tractament ha d'avaluar-se la funció renal en tots el malalts i no s'ha d'utilitzar en malalts amb insuficiéncia renal greu. Excluir a pacients amb insuficiència renal grave (ACr menor a 30 ml/min).

-Durant el tractament, ha d'avaluar-se la funció renal en determinades situacions clíniques quan es sospiti que la funció renal podria disminuir o deteriorar-se.

-En malalts més grans de 70 anys o amb insuficiéncia renal, ha d'avaluar-se la funci6 renal almenys una vegada a I'any.
Documents d´interès a la Consultai un recull de documentació bàsica pel Metge de Família en relació al dabigatrani si vols més informació de qüalitat, introdueix a dalt  "dabigatran" en el Metabuscador d´Informació Sanitària:


També et pot interessar: