Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 27 de setembre de 2012

Correcció d'errades de la llista de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica del SNS:


Publicat al BOE la següent Resolució del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:

Resolució de 17 de setembre de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud  y Farmacia,: es corregeixen errors del 2 d'agost de 2012, i es procedeix a l'actualització de la llista de medicaments que queden exclosos de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.


Idees Clau

1.-  El BOE on s’informa de l’ inclusió de la especialitat OMACOR®.(Esters etílics d’àcids grassos omega-3) a la llista de medicaments exclosos de finançament amb excepcions autoritzades.

2.- Està permesa la prescripció finançada d’ OMACOR® a “ Pacients amb hipertrigliceridèmia greu que tinguin els fibrats contraindicats.

3.- Taula resum de medicaments finançats per determinats diagnòstics. (Excepcions):


També et pot interessar: