Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 5 de setembre de 2012

Excepcions al llistat de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut
Medicaments exclosos que tenen excepcions per diagnòstic


En aplicació de la Resolució del Ministeri de Sanitat de 2 d'agost de 2012, es procedeix a actualitzar la llista de medicaments exclosos de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut. Així, a partir del dia 1 de setembre no es podran prescriure ni dispensar amb càrrec al CatSalut els medicaments continguts en la llista oficial que ha fet pública el Ministeri en l'esmentada Resolució, excepte per aquelles indicacions que en queden exceptuades. 
 .
Pel que fa als medicaments exclosos que tenen excepcions per diagnòstic, en cas que s'hagin de prescriure per a alguna de les indicacions finançades, caldrà que el metge emeti el corresponent informe clínic i informi del diagnòstic en la historia clínica del pacient.
 .
Per tal d'identificar que la prescripció pot ser dispensada i facturada amb càrrec al CatSalut, la recepta, ja sigui en paper o electrònica, el metge haurà d'incorporar la llegenda "indicació finançada". Aquesta llegenda s'inserirà en l'apartat "advertències al farmacèutic" en el cas de les receptes paper, i en el camp de comentaris del Pla de Medicació en el cas de la recepta electrònica. Aquesta informació haurà de constar tant en el cas de les noves prescripcions, com en els plans terapèutics ja existents anteriors a l’1 de setembre.  
 .

Procediment a seguir en el cas de les especialitats excloses de finançament des del mes de setembre que tenen algunes indicacions exceptuades, es a dir que es podran prescriure i dispensar a càrrec del CatSalut.

.


També et pot interessar: