Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 10 de setembre de 2012

Utilitat pronòstica de l'escala CHA2DS2-VAScEscala CHA2DS2-VASc com a eina predictiva d'esdeveniments cardiovasculars en pacients amb fibril·lació auricular (FA) tractats amb anticoagulació oral crònica.

L'objectiu és aconseguir una identificació més real d'aquells pacients amb baix risc embolic, que són els que no es van a beneficiar del tractament anticoagulant, mentre que en la resta sí que seria recomanable iniciar-ho. A Espanya, gairebé el 4% de la població major de 40 anys sofreix fibril·lació auricular (FA). Aquesta malaltia comporta un risc cinc vegades superior d'ictus entre les persones que la pateixen que entre la població general, per tant, seleccionar a aquells pacients candidats a un tractament anticoagulant eficaç es fa indispensable en la pràctica clínica.

Encara que el risc d'ictus associat a la FA està reconegut, és també molt heterogeni i dificulta l'encert en el tractament antitrombòtic del pacient.  Per poder escollir el millor tractament, existeixen diversos esquemes d'estratificació del risc, el més conegut és l'escala de CHADS2 (per les sigles en anglès d'insuficiència cardíaca congestiva, hipertensió, edat, diabetis, ictus [doble]). Aquesta escala valora la probabilitat de patir un ictus tenint en compte els factors de risc associats.

En els últims anys s'ha comprovat que el valor predictiu d'aquesta escala és insuficient, ja que no té en compte tots els factors de risc. Les guies de l'European Society of Cardiology recolzen l'ús d'una nova escala, la CHA2DS2-VASc

No obstant, s'ha criticat si l'escala CHA2DS2-VASc no proporciona informació pronóstica, més enllà d'indicar la necessitat del tractament anticoagulant. Per aquesta raó, un grup d'experts, ha decidit estudiar el valor predictiu d'aquesta nova escala en pacients baix ancoagulació oral. Els resultats d'aquest estudi s'han publicat en l'últim nombre de Revista Espanyola de Cardiologia (REC), editada per la SEC.

Després d'estudiar a gairebé 1.000 pacients i durant més de dos anys, les anàlisis van comprovar que els pacients van presentar una taxa de 4,5% i any d'esdeveniment cardiovascular advers, 3,3% i any d'hemorràgia major i 2,7% i any de mort.

Els esdeveniments adversos majors, com a variable de valoració combinada dels esdeveniments cardiovasculars, l'hemorràgia major i la mortalitat, es van donar en el 24,6% dels pacients. Després d'analitzar en aquests pacients el valor de l'escala CHA2DS2-VASc, es comprova que per cada unitat que augmenta en la seva puntuació, el risc d'esdeveniments cardiovasculars augmenta un 27%, la mortalitat per qualsevol causa un 36% i els esdeveniments majors de forma global un 23% per cada punt per a esdeveniments majors de forma global.


Idees Clau

1.- En la fibril·lació auricular hi ha diversos esquemes d'estratificació de risc tromboembòlic, el més conegut és l'escala CHADS2, que encara que és el més àmpliament utilitzat per la seva simplicitat per recordar i el seu càlcul fàcil, té les limitacions de no incloure alguns dels factors de risc d'ictus més importants.

2.- Recentment s'ha redefinit aquesta escala amb l'esquema CHA2DS2-VASc (insuficiència cardíaca congestiva, hipertensió arterial, edat  ≥  75 anys (doble), diabetis, ictus (doble), malaltia vascular i sexe dona), per donar una major èmfasi a aquests factors de risc oblidats. L'escala CHA2DS2-VASc incorpora com a factors de risc l'edat entre 65 i 74 anys, reconeixent així que el risc tromboembòlic augmenta progressivament amb l'edat, el sexe femení, que en alguns estudis ha demostrat ser factor de risc, i la presència de malaltia vascular, factor fins ara menys establert.

3.- La nova escala CHA2DS2-VASc aparentment afegeix valor en la identificació dels pacients considerats de baix risc, sent igual d'eficaç, o fins i tot superior, en la identificació dels pacients de major risc.

4.- Una crítica plantejada a aquesta escala de risc és la seva escassa aportació predictiva una vegada iniciada la teràpia antitrombòtica. Un estudi recent posa de manifest la utilitat de l'escala CHA2DS2-VASc com predictor del risc dels nostres pacients, i sens dubte ens ajudarà en el dia a dia de la pràctica clínica.

5.- l'escala d'estratificació del risc d'ictus CHA2DS2-VASc prediu amb èxit els esdeveniments cardiovasculars i la mortalitat, però no les hemorràgies majors, en pacients amb FA d'alt risc tractats amb ACO.ARTICLES RELACIONATS

Escala CHA2DS2-VASc: más allá de la predicción del riesgo tromboembólico


Valor predictivo de la escala CHA2DS2-VASc en pacientes con fibrilación auricular de alto riesgo embólico en tratamiento anticoagulanteTambé et pot interessar: