Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 27 de novembre de 2012

Aspectes pràctics de la demència en l´Atenció Primària
.
.
.
Idees Clau

1.- La demència és un dels processos que produeix major dependència i anys de vida perduts.

2.- El diagnòstic precoç afavoreix l'establiment d'un pla de cures que permeti evitar riscos, millorar la qualitat de vida del pacient i la seva família i, si és possible, implicar al pacient en les decisions sobre el seu futur.

3.- L'entrevista al pacient i a un informador rellevant és la clau del diagnòstic.

4.- S'aconsella que la deterioració cognitiva i funcional sigui objectivat per test i confirmat per un informador que confirmi els canvis respecte al nivell previ del pacient.

5.- El tractament ha d'incloure l'estimulació cognitiva en pacients amb demència lleu-moderada i mesures no farmacològiques quan es presentin símptomes conductuals o psicològics.

6.- Si es precisen fàrmacs per a aquests símptomes, han de prescriure's en dosis baixes inicials i durant el menor temps possible.

7.- En l'EA estan aprovats com a tractament específic els anticolinesteràsics en la fase lleu-moderada i la memantina en la fase moderada-greu.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA


També et pot interessar: