Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 27 de novembre de 2012

Aspectes pràctics de la demència en l´Atenció Primària
.
.
.
Idees Clau

1.- La demència és un dels processos que produeix major dependència i anys de vida perduts.

2.- El diagnòstic precoç afavoreix l'establiment d'un pla de cures que permeti evitar riscos, millorar la qualitat de vida del pacient i la seva família i, si és possible, implicar al pacient en les decisions sobre el seu futur.

3.- L'entrevista al pacient i a un informador rellevant és la clau del diagnòstic.

4.- S'aconsella que la deterioració cognitiva i funcional sigui objectivat per test i confirmat per un informador que confirmi els canvis respecte al nivell previ del pacient.

5.- El tractament ha d'incloure l'estimulació cognitiva en pacients amb demència lleu-moderada i mesures no farmacològiques quan es presentin símptomes conductuals o psicològics.

6.- Si es precisen fàrmacs per a aquests símptomes, han de prescriure's en dosis baixes inicials i durant el menor temps possible.

7.- En l'EA estan aprovats com a tractament específic els anticolinesteràsics en la fase lleu-moderada i la memantina en la fase moderada-greu.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA


També et pot interessar: