Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 3 de desembre de 2012

L´efecte nocebo i més efectes dels medicaments. Cal tenir els conceptes clars!


En l'anterior capítol de Xarxes, Irving Kirsch, director associat del Programa d'Estudis del Placebo de la Universitat d'Harvard, xerrava amb Punset sobre el poder de l'efecte placebo i li explicava com les expectatives positives solen generar un efecte positiu.


En aquest capítol, Kirsch ens parlarà sobre el «efecte nocebo», també conegut com el bessó malvat del placebo, i sobre els efectes nocius que produeix.
 
Recordeu que el terme placebo, es defineix com el "Fals medicament preparat amb el mateix aspecte que un medicament determinat, però que només conté productes inerts, emprat en la investigació farmacològica". Un dels contextos més habituals d'ús d'aquest terme és l'expressió efecte placebo, que serveix per designar l'efecte que pot haver produït un placebo. Com és prou sabut, sovint aquest efecte és positiu per a la persona que ha pres la substància, i aquest caràcter positiu és el que reflecteix precisament l'etimologia de l'expressió llatina placebo, que és una forma culta creada a partir del futur del verb placere "plaure", i que literalment caldria traduir per "et provaré bé, et plauré".

Tanmateix, el fet que de vegades l’administració d’un placebo comporti efectes negatius o contraproduents, ha fet necessari determinar la forma que cal emprar per referir-se a aquest concepte oposat a l’efecte placebo.
 
El terme efecte nocebo es defineix com  "Conjunt de canvis negatius o contraproduents que experimenta una persona en el seu estat de salut i que es relacionen amb la presa d’un placebo". És una forma creada paral·lelament al sintagma efecte placebo, però amb l’expressió nocebo, que parteix de la forma del futur del verb llatí nocere "noure, fer mal".
 
Encara que estan relacionats amb aquests conceptes, caldria distingir els efectes placebo i nocebo de les reaccions adverses i dels esdeveniments adversos.
 
La reacció adversa és definida com l’"Efecte no desitjat atribuïble a l’administració d’un medicament en les dosis establertes", i tindria com a forma equivalent castellana reacción adversa, en francès réaction défavorable i en anglès adverse drug reaction.
 
L’esdeveniment advers, per altra banda, és l’"Experiència clínica no desitjada que pateix una persona que participa en un assaig clínic". Aquest últim terme s’utilitza durant la fase d’investigació d'un fàrmac i quan encara no s’ha establert la relació d’imputabilitat entre el principi actiu i l’esdeveniment advers. Si després d'aplicar els algoritmes habituals es comprova que el fàrmac ha estat la causa de l’esdeveniment advers es pot parlar ja de reacció adversa. En castellà la forma equivalent seria acontecimiento adverso, en francès événement adverse o événement indésirable, i en anglès, adverse event.

Per últim, també caldria considerar relacionat el concepte d’efecte secundari, tot i que en aquest cas és important tenir en compte que només s’aplica aquesta forma quan l’efecte no desitjat l’ha produït la presa d’un medicament, no pas d’un placebo o d’una substància experimental.


 
 
 
 
També et pot interessar: