Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 9 d’abril de 2013

Nou Concens ESMO 2013 sobre el Càncer Colorrectal


Consens de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), sobre el maneig del càncer colorrectal en l'ajuda en la presa de decisions en l'elecció òptima de la modalitat de tractament individual d'acord amb la localització de la malaltia, la seva extensió, biologia del tumor i factors del pacient, per mantenir la qualitat de vida i supervivència.


Font:
Schmoll HJ et al. ESMO Consensus Guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. A personalized approach to clinical decision making. Ann Oncol. 2012 Oct;23(10):2479-516. PubMed PMID: 23012255.INFORMACIÓ D´INTERÈS