Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 7 de maig de 2013

Avaluació de la sinecatequina per les berruges genitals

Sinecatequina


Indicació avaluada: tractament cutani de berrugues genitals externes i perianals (Condylomata acuminata) en pacients immunocompetents a partir de 18 anys


  Punts clau

– Sinecatequina és un extracte de fulles de te verd el mecanisme d’acció del qual és desconegut.

– No existeixen comparacions directes enfront de podofil·lotoxines i imiquimod, que són els tractaments farmacològics actualment disponibles per al maneig de les berrugues genitals externes i perianals.

– L’eficàcia i seguretat de sinecatequina no ha estat establerta en pacients immunocompromesos.

– Sinecatequina requereix una major freqüència d’aplicació (3 vegades al dia) que les opcions actualment disponibles (podofil·lotoxina i imi quimod).

Amb l’evidència disponible actualment, no es pot recomanar l’ús de sinecatequina en substitució de les teràpies establertes per al tractament de les berrugues genitals externes i perianals (podofil·lotoxina i imiquimod).