Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 3 de maig de 2013

Ecografia toràcica enfront de radiografia de tórax pel diagnòstic inicial de pneumònia

Referència original de Eduardo Palencia Herrejón
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid.

©REMI
Idees Clau

1.- Considerant la Tomografia Computeritzada (TC) en aquests casos com a prova de referència, la RXT va tenir en ells una sensibilitat del 69% (52-97%) i l'ET del 96% (89-99%).

2. L'estudi, encara que amb un petit nombre de pacients, mostra la superioritat diagnòstica de l'ET pel que fa a la RXT en el diagnòstic inicial de pneumònia en el servei d'urgències, al que s'afegeixen els avantatges de la rapidesa amb que es realitza l'examen.

3.- Encara que l'ET és una tècnica depenent de l'experiència de l'explorador, la RXT també ho és.

4.- La principal limitació de l'estudi ve donada per la insuficient estandardització de la tècnica de l'ET (àrees a explorar, criteris diagnòstics), que impedeix generalitzar els resultats a altres àmbits on es dugui a terme un altre protocol d'exploració diferent. En els últims anys s'estan donant passos importants en aquesta estandarització.

5.- Queda també per determinar si la superioritat diagnòstica de l'ET es tradueix en millors resultats clínics en els pacients amb sospita de pneumònia.


Article en Castellà:
 

Artículo original: Lung ultrasound is an accurate diagnostic tool for the diagnosis of pneumonia in the emergency department. Cortellaro F, Colombo S, Coen D, Duca PG. Emerg Med J 2012; 29(1): 19-23. [Resumen] [Artículos relacionados]
.

Introducción: La radiografía simple de tórax (RXT) es la prueba más usada para el diagnóstico de neumonía, a pesar de tener una sensibilidad limitada, comparada con la tomografía computerizada (TC), considerada la prueba de referencia [1-3]. El retraso en el diagnóstico de neumonía puede conducir a retrasos en el tratamiento antibiótico, y puede tener un impacto pronóstico importante [4]. Estudios preliminares han mostrado que la ecografía torácica puede tener una mayor sensibilidad que la RXT en el diagnóstico inicial de la neumonía [5].
.
Resumen: En un estudio prospectivo se incluyeron 120 pacientes adultos atendidos en urgencias con diagnóstico de sospecha de neumonía y que requirieron ingreso hospitalario. Se evaluó el rendimiento diagnóstico de la RXT inicial con el de la ecografía torácica (ET), comparando con la prueba de referencia, que fue el diagnóstico final de neumonía al alta hospitalaria (81 de los 120 pacientes, 67% del total). La RXT tuvo una sensibilidad de 67% (IC 95% 56-77%), especificidad de 85% (73-96%), LR+ 4,3 (2-38), y LR- 0,39 (0,20-0,76). Por su parte, la ET tuvo una sensibilidad de 99% (93-100%), especificidad 95% (83-99%), LR+ 19 (5-74) y LR- 0,01 (0,002-0,09). Se realizó TC en 30 pacientes (indicación clínica a juicio de su médico), y se diagnosticó neumonía en 26. Considerando la TC en estos casos como prueba de referencia, la RXT tuvo en ellos una sensibilidad del 69% (52-97%) y la ET del 96% (89-99%).
.
Comentario: El estudio, aunque con un pequeño número de pacientes, muestra la superioridad diagnóstica de la ET con respecto a la RXT en el diagnóstico inicial de neumonía en el servicio de urgencias, a lo que se añaden las ventajas de la rapidez con que se realiza el examen. Aunque la ET es una técnica dependiente de la experiencia del explorador, la RXT también lo es. La principal limitación del estudio viene dada por la insuficiente estandarización de la técnica de la ET (áreas a explorar, criterios diagnósticos), que impide generalizar los resultados a otros ámbitos donde se lleve a cabo otro protocolo de exploración distinto. En los últimos años se están dando pasos importantes en dicha estandarización [6]. Queda también por determinar si la superioridad diagnóstica de la ET se traduce en mejores resultados clínicos en los pacientes con sospecha de neumonía.
.
 
Enlaces:
  1. Diagnostic value of chest radiographs in bedridden patients suspected of having pneumonia. Esayag Y, Nikitin I, Bar-Ziv J, Cytter R, Hadas-Halpern I, Zalut T, Yinnon AM. Am J Med 2010; 123: 88.e1-5. [PubMed]
  2. Chest radiograph vs. computed tomography scan in the evaluation for pneumonia. Hayden GE, Wrenn KW. J Emerg Med 2009; 36: 266-270. [PubMed]
  3. Admission chest radiograph lacks sensitivity in the diagnosis of community-acquired pneumonia. Hagaman JT, Rouan GW, Shipley RT, Panos RJ. Am J Med Sci 2009; 337: 236-240. [PubMed]
  4. Patients admitted to hospital with suspected pneumonia and normal chest radiographs: epidemiology, microbiology, and outcomes. Basi SK, Marrie TJ, Huang JQ, Majumdar SR. Am J Med 2004; 117: 305-311. [PubMed]
  5. Evaluation of lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in the ED. Parlamento S, Copetti R, Di Bartolomeo S. Am J Emerg Med 2009; 27: 379-384. [PubMed]
  6. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, Lichtenstein DA, Mathis G, Kirkpatrick AW, Melniker L, Gargani L, Noble VE, Via G, Dean A, Tsung JW, Soldati G, Copetti R, Bouhemad B, Reissig A, Agricola E, Rouby JJ, Arbelot C, Liteplo A, Sargsyan A, Silva F, Hoppmann R, Breitkreutz R, Seibel A, Neri L, Storti E, Petrovic T. Intensive Care Med 2012; 38(4): 577-591. [PubMed] 

Búsqueda en PubMed:
  • Enunciado: Ecografía torácica en el diagnóstico de neumonía
  • Sintaxis: lung ultrasonography AND pneumonia[mh]
  • [Resultados]