Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 24 de maig de 2013

Em vaig al dentista: antibiòtic com a prevenció o com a tractament?

Una situació molt freqüent en la consulta diària. Ens dóna recomanacions de gran valor clínic.
Idees Clau

1.- Les infeccions odontogèniques representen el 10% de les prescripcions antibiòtiques.

2.- Malgrat la reconeguda freqüència i importància d'aquestes crida l'atenció la freqüent confusió entre profilaxi i tractament.

3.- La cavitat bucal forma un complex ecosistema compost per més de 500 espècies bacterianes. És indispensable l'anamnesi i exploració de cada infecció i conèixer els antecedents que modifiquin la nostra conducta terapèutica i/o profilactica.

4.- Durant molts ans ha estat acceptat l'ús de la profilaxi amb antibiòtics en pacients amb el risc d'endocarditis infecciosa. Actualment les seves indicacions s'estan restringint i en moltes ocasions els riscos de prendre antibiòtic preventiu són superiors als beneficis.

5.- Manquen d'estudis per conèixer l'antibiòtic i la pauta millor indicada. Hem de basar-nos en el document de consens espanyol. Tampoc sabem com influeix l'ús d'antibiòtics en les resistències, no només del germen patògen sinó també en la flora habitual del pacient.

6.- Donat el gran consum d'antibiòtics que comporten els processos odontològics i la modificació en la resistència de la flora bacteriana bucal que produeixen, seria necessari realitzar estudis amb la qualitat científica suficient, i no sol consensos entre experts, per protocoliTzar quins antibiòtics, quines dosificació i posología i en quins processos haurien d'estar indicats.

7.- D'altra banda, i lloc que és relativament freqüent anar a la consulta del metge de família per processos odontològics, així com per a la tramitació de la recepta de l'antibiòtic prescrit per l'odontòleg, és necessari un major coneixement de les diferents malalties odontològiques pel metge de família, així com una major comunicació entre metge de família, infectòlegs i odontòlegsDOCUMENTACIÓ ANNEXA D´INTERÈS