Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 28 de juny de 2013

Medicaments i prolongació de l'interval QT


Idees Clau

1.- La  síndrome de QT llarg és una alteració de l'activitat elèctrica del cor que es caracteritza per una prolongació de l'interval QT.

2.-  L'origen pot ser hereditari o pot estar ocasionat per certs medicaments.

3.- Es pot presentar com síncope, marejos, taquicàrdia ventricular polimòrfica denominada “torsió de puntes” que acaba espontàniament i que, en alguns casos, desencadena en fibril·lació ventricular i pogués associar-se a mort sobtada cardíaca.

4.- La capacitat de perllongar l'interval QT es mesura per avaluar el risc que té un medicament de produir TdP, encara que no està bé establerta la correlació.

5.- La incidència de TdP induïda per fàrmacs és baixa. No obstant això, pot veure's incrementada per la combinació de la prescripció de fàrmacs que perllonguen l'interval QT i la presència de determinats factors predisponentes en el pacient.INFORMACIÓ ANNEXA