Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 11 de juliol de 2013

Ecocardiografia de butxaca realitzada en atenció primària per un metge de famíliaPublicat a la revista Medicina Clínica

Idees Clau


1.- Estudi realitzat pels nostres companys: Lidia Evangelista, Enric Juncadella, Silvia Copetti, Aïda Pareja, Jordi Torrabadella y Arturo Evangelista.

2.- L'ecocardiografia convencional és la tècnica d'elecció per a l'estudi de l'afectació cardíaca de la hipertensió arterial, però la seva disponibilitat en atenció primària és limitada.

3.- L'objectiu de l'estudi ha estat valorar el rendiment diagnòstic de l'ecografia de butxaca realitzada per un metge de família a la població hipertensa d'atenció primària.

4.- Es tracta d'un estudi transversal de 393 pacients hipertensos d'un centre d'atenció primària als quals un metge de família, prèviament entrenat els ha fet una ecografia amb l'ecògraf de butxaca.

5.- Els estudis van ser revalorats de manera cega per un ecocardiografista expert i analitzats de forma quantitativa mitjançant un suport informàtic.

6.- Com a resultats van trobar que la concordança entre metge de família i ecocardiografista expert va ser bona o molt bona per a tots els paràmetres mesurats i només un 2,6% de lesions significatives no van ser diagnosticades pel metge de família.

7.- Els autors conclouen que l'ecocardiografia de butxaca realitzada en atenció primària per un metge de família, com extensió de la valoració clínica convencional en una població afectada d'hipertensió arterial, permet realitzar un diagnòstic precoç de lesions cardiaques significatives, i pot millorar el tractament d'aquests pacients.

DOCUMENTACIO ANNEXA