Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 6 de novembre de 2013

Procés assistencial integrat d'atenció a la fibromialgia



Amb l'objectiu de satisfer les necessitats i expectatives dels usuaris, la Xunta de Galícia ha desenvolupat un procés assistencial integrat que concreta de manera clara i precisa la sistemàtica d'atenció als pacients, coordinats els diferents professionals implicats en tots els nivells assistencials per minimitzar els temps d'espera, facilitar la continuïtat assistencial i fonamentar la pràctica clínica en la millor evidència científica actual.