Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 16 de gener de 2014

L'ús d'antidepressius ISRS durant les últimes setmanes de gestació s'associa a un augment del risc d'hipertensió pulmonar persistent en el nounatFont: Butlletí Groc


Idees Clau

1.- L'ús d'ISRS a l'inici de la gestació no s'associa a un augment del risc d'hipertensió pulmonar en el nounat. No obstant, el seu ús al final de la gestació (a partir de les 20 setmanes o més tard) s'associa a més del doble de risc (OR=2,5), que podria no explicar-se per factors de confusió. Els autors calculen que per cada gairebé 300 dones tractades amb un ISRS al final de la gestació es produiria un cas addicional d'hipertensió pulmonar, i conclouen que, encara que l'associació és significativa, el risc absolut és baix.

2.- Aquest estudi confirma les troballes d'estudis previs, encara que el risc és menor del que s'havia observat inicialment, i ressalta la necessitat d'informar a les pacients d'aquest risc. Es recomana retirar-los al final de la gestació o bé donar les dosis més baixes possibles.