Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 2 de gener de 2014

L´ús de betabloquejants la MPOC amb cardiopatia: novament la mateixa resposta per a l'eterna pregunta

Idees Clau

1.- Ja existien evidències que l'ús de betabloquejants en pacients amb MPOC no hiperreactius, encara que fossin malalts amb grau sever de la malaltia, era segur. 

2.- Existia evidència disponible pels cardioselectius i especialment per bisoprolol i carvedilol. 

3.- Aquest treball, realitzat amb 1063 pacients amb MPOC, aporta com a novetat la seguretat en del timing a l'inci dels betabloquejants que s'analitza. D'aquesta manera s'avalua l'efecte i la seguretat d'aquests fàrmacs, betabloquejants, ja sigui iniciats durant l'hospitalització per un infart agut de miocardi o prèviament al mateix. 

4.- L'ús d'aquests fàrmacs en els pacients MPOC hospitalitzats per un IAM es va associar a una millora en la supervivència en els mateixos, aconseguint-se una reducció de la mortalitat tant per causa cardiovascular com no cardiovascular. 

5.- Això suggereix que els beneficis dels betabloquejants en aquests pacients podrien anar més enllà dels seus efectes cardiovasculars. 


6.- Més evidència doncs, de la seguritat d'aquests fàrmacs en bronconeumopatía crònica tot esperant un estudi randomizat controlat que pugui considerar-se definitiu.Quint JK, Herrett E, Bhaskaran K et al. Effect of β blockers on mortality after myocardial infarction in adults with COPD: population based cohort study of UK electronic healthcare records. 

BMJ. 2013 Nov 22;347:f6650. doi: 10.1136/bmj.f6650.