Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 24 de gener de 2014

Quins pacients amb agudització de la MPOC lleu a moderada necessiten antibiòtics?


El que se sap fins ara: beneficiosos en malalts crítics, efecte dubtós en les agudizaciones de menor gravetat.

Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Vollenweider DJ, Jarrett H, Steurer-Stey CA, Garcia-Aymerich J, Puhan DT.. Cochrane Database Syst Rev 2012; 12: CD010257.[PubMed]"Els antibiòtics en l'agudització de la MPOC presenten un benefici clar en els pacients ingressats en la UCI, però en els pacients ambulatoris o ingressats no en UCI els resultats no són clars..." "... els antibiòtics no van tenir efecte sobre la mortalitat o la durada de l'estada en pacients hospitalitzats, i gairebé no existeixen dades sobre resultats del propi pacient. Aquests efectes inconsistents suggereixen la necessitat d'investigar en biomarcadors i signes clínics que ajudin a identificar què pacients es beneficien d'antibiòtics i quins no, i en quins casos és preferible evitar-los (efectes secundaris, costos i multirresistència)".

Un estudi recent suggereix la utilitat del tractament antibiòtic:

Efficacy of antibiotic therapy for acute exacerbations of mild to moderate chronic obstructive pulmonary disease. Llor C, Moragas A, Hernández S, Baiona C, Miravitlles M. Am J Respir Crit Care Med 2012; 186(8): 716-723.[PubMed] [Text complert]


En aquest estudi, el tractament antibiòtic amb amoxicilina-àcid clavulànic durant vuit dies va ser superior a placebo en el tractament de les aguditzacions de la MPOC lleu-moderada en l'àmbit ambulatori, però necessiten l'antibiòtic tots els pacients? 

Per prendre aquesta decisió, habitualment es consideren els Criteris d'Anthonisen, però aquests criteris podrien ser poc específics, portant a un ús excessiu i innecessari d'antibiòtics.

Criteris d'Anthonisen
Dos o més criteris indicarien la necessitat de tractament antibiòtic:
1.- Augment de la quantitat d'esput
2.- Augment de la purulència de l'esput
3.- Augment de la dispnea

Un estudi recent realitzat al nostre país avalua la utilitat de la determinació de PCR per identificar què pacients es beneficien del tractament antibiòtic: Is it possible to identify exacerbations of mild to moderate COPD that do not require antibiotic treatment? Miravitlles M, Moragas A, Hernández S, Baiona C, Llor C. Chest 2013; 144(5): 1571-1577. [PubMed]

RESUM FINAL

En aquest estudi, dels Criteris d'Anthonisen només l'augment en la purulencia de l'esput va ser un predictor de fracàs del tractament sense antibiòtics. 

La determinació de PCR (PCR major a 40 mg/dl) va ajudar a predir el fracàs del tractament sense antibiòtics. 

Aquestes dades són fàcils d'obtenir i poden ajudar al metge a identificar els pacients amb agudització lleu a moderada de la seva MPOC que poden tractar-se de manera ambulatori sense antibiòtics.


Font original: Eduardo Palencia Herrejón
Hospital Universitari Infanta Leonor, Madrid. © REMI, http://medicina-intensiva.com. Gener 2014.

Artícle nº B76. Vol 14 nº 1, gener 2014.