Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 16 de gener de 2014

Una nova combinació de fàrmacs obté resultats molt positius en el tractament de l'Hepatitis C

Una via per a futures teràpies més eficaces
Una nova combinació de fàrmacs guareix els pitjors casos d'hepatitis C


Idees Clau


1.- L´estudi, publicat en el New England Journal of Medicine mostra un tractament segur i més simple per lluitar contra l'hepatitis C i obre el camí per a altres opcions de tractament més segurs, tolerables i eficaços per a les persones infectades.

2.- El nou estudi és un dels primers a mostrar que l'hepatitis C es pot guarir sense l'ús de ribavirina, causant d'anèmia.

3.- Daclatasvir oral una vegada al dia més sofosbuvir es va associar amb altes taxes de resposta virológica sostinguda en pacients infectats amb el genotip 1 del VHC, 2 o 3, incloent pacients sense resposta al tractament previ amb telaprevir o boceprevir.4.- D'altra banda, l'investigador afegeix que aquest nou règim de pastilles deuria afovorir a les persones infectades amb hepatitis C per guarir, prevenir el desenvolupament de càncer de fetge i insuficiència hepàtica i obviar la necessitat d'un trasplantament de fetge..


5.- Actualment, menys del 5% dels aproximadament 3,2 milions de nord-americans amb hepatitis C s'han guarit, segons els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC).


6.- El CDC estima que entre el 50 i el 75% de les persones que viuen amb hepatitis C crònica no saben que estan infectades.