Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 21 de febrer de 2014

Consultes terapèutiques a través de l’estació clínica de treball e-CAP


NOTA DE PREMSA DE L´ICS

  • Els professionals de l’ICS ja poden fer consultes terapèutiques a través de l’estació clínica de treball

  • Els farmacèutics i farmacòlegs de l’ICS al territori i ara també l’Institut Català de Farmacologia donen resposta al dubtes dels metges sobre els tractaments dels pacients · 


Les consultes es gestionen telemàticament mitjançant el mòdul de prescripció comunitària integrat a la història clínica electrònica, tant de l’atenció primària com dels hospitals Des d’aquest mes de gener, els metges i metgesses de l’Institut Català de la Salut (ICS) poden adreçar per via telemàtica consultes relatives als tractaments dels seus pacients a la Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF), gràcies a un conveni que recentment han signat les dues entitats.

Les consultes es gestionen a través d’un sistema de missatgeria incorporat al mòdul de prescripció comunitària, accessible des de diferents estacionsclíniques de treball. Aquest servei s’afegeix a la possibilitat, ja existent, de ferarribar consultes als farmacèutics i farmacòlegs de l’ICS al territori. En els darrers anys han aparegut nous fàrmacs molt efectius, però que poden comportar efectes secundaris, especialment en persones grans i amb diverses malalties. Aquests efectes secundaris no sempre són prou coneguts pels
professionals assistencials. A més, ha augmentat el nombre de malalts crònics que prenen diversos medicaments alhora, cosa que els pot provocar interaccions inesperades. La possibilitat de consultar amb experts els efectes dels medicaments permet que els professionals puguin millorar l’efectivitat dels
tractaments farmacològics dels malalts atesos a les consultes d’atencióprimària i especialitzada, evitar efectes indesitjables i resoldre dubtes sobre un medicament concret.

El director funcional de l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), Rafel Cubí, responsable del projecte, destaca que “la consulta terapèutica permet disposar d’un servei de suport a l’hora de conciliar decisions clíniques centrades en el pacient, mitjançant el treball en xarxa de l’equip terapèutic, per poder dur a terme una més bona medicina, especialment en la cronicitat”.

Confidencialitat

El sistema garanteix en tot moment la confidencialitat de les dades. També permet incloure la resposta en el curs clínic del pacient, de manera que els dictàmens que rep el professional mèdic tenen garantia de seguretat.

El mòdul de prescripció comunitària desenvolupat per l’ICS és accessible des de l’ECAP i des de l’estació clínica hospitalària ARGOS, així com des d’altres plataformes desenvolupades per altres proveïdors sanitaris. A més dels professionals de l’ICS, fan servir aquest mòdul vint entitats proveïdores del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), de manera que arriba a donar servei al 90% de les persones assegurades de Catalunya.

Compartir responsabilitats

El cap de la Unitat de Coordinació i Estratègia del Medicament de l’ICS, Eduard Diogène, destaca que la iniciativa “és molt important, perquè obre una nova via de comunicació entre clínics i especialistes en terapèutica farmacològica que afavoreix que els metges puguin compartir les responsabilitats en decisions terapèutiques complexes amb els farmacèutics i els farmacòlegs clínics”

La FICF, ubicada a l’Hospital Vall d’Hebron, és una entitat vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona que té com a finalitat promoure la prescripció raonada dels medicaments i la utilització eficient dels mitjans terapèutics