Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 3 d’abril de 2014

En pacients amb diabetis els IECA són més eficaços que els ARA II
Els IECA redueixen la morbimortalitat cardiovascular en pacients amb diabetis, mentre que els ARA II hi tenen poc efecte, segons una metanàlisi recent (JAMA Intern Med 2014; 31 març). 


Els resultats d’una metanàlisi de 20 assaigs clínics en pacients hipertensos publicada el 2012 va indicar que els IECA hi redueixen la mortalitat cardiovascular i la mortalitat per totes les causes, però els ARA-II no (Butll Groc 2013;26:2-3).S’ha publicat una metanàlisi de 35 assaigs clínics sobre morbimortalitat cardiovascular amb un total de 56.694 pacients amb diabetis. En 23 assaigs es van comparar els IECA amb placebo o amb fàrmac actiu (32.827 pacients) i 13 assaigs eren comparatius entre els ARA II i un grup control (23.867 pacients). El tractament amb IECA va reduir la mortalitat per qualsevol causa en un 13%, la mortalitat cardiovascular en un 17% i la morbiditat cardiovascular en un 14%. Els ARA II no van modificar de manera significativa la mortalitat global ni la morbimortalitat cardiovascular, però van reduir el risc d’insuficiència cardíaca en un 30%. Els autors conclouen que els IECA s’haurien de considerar d’elecció en pacients diabètics.Aquests resultats confirmen els d’una revisió sistemàtica prèvia segons la qual els IECA tenen efectes renoprotectors i són més eficaços en pacients amb diabetis (BMJ 2013;347:f6008).

Font original: e-butlletí groc