Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 6 de maig de 2014

Aspectes pràctics de la reincoporació laboral després d´un Infart de Miocardi

Alt

Les dades de reincorporació laboral després d'un infart de miocardi, varien molt d'uns paises a uns altres i fins i tot dins d'un mateix pais poden variar entre les diferents comunitats, sens dubte per la influència de factors socioeconòmics.

A Espanya, les dades procedents de la Societat Espanyola de Cardiologia l'any 1995 mostren una reincorporació laboral d'un 38%, no obstant això altres publicacions aporten dades que oscil·len entre un 35 i un 95 %. D'altra banda, altres estudis coincideixen que la volta al treball després de la cirurgia cardíaca és menor. A Europa, els paises de major reincorporació Suïssa o Alemanya se situen en un 50% i a Estats Units i Canadà les xifres oscil·len entre un 50% i un 85%.