Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 23 de maig de 2014

Eines d’ajuda al professional per a la selecció de medicaments

La qualitat de la prescripció farmacèutica és l’únic factor susceptible de ser modificat per optimitzar el resultat econòmic dels equips d’atenció primària.

Aquesta presentació realitzada per Amelia Troncoso, professional farmacèutica de la Unitat de Coordinació i Estratègia del Medicament de l’Institut Català de la Salut (ICS), introdueix als professionals a l’Estàndard de Qualitat de Prescripció Farmacèutica, el Comitè d’Avaluació de Nous Medicaments, la Guia Farmacoterapèutica de l’ICS, les Guies de Pràctica Clínica adaptades i la Guia Terapèutica Electrònica. 

Aquestes eines permeten racionalitzar l’ús de medicaments i una major eficàcia en l’ús dels recursos sanitaris, a més de garantir una prescripció segura i efectiva i afavorir la continuïtat del tractament dels pacients.

Font d'informació: