Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 30 de maig de 2014

Idees clau i novetats de la nova Guia GOLD 2014 de la MPOC
Idees Clau

1.- S'inclouen nous anticolinèrgics com Acclidinium (ATTAIN Study), l'efecte dels quals és de 12 hores, en contrast amb Tiotropium i Glicopirroni. L'evidència actual avala igual eficàcia dels 3 broncodilatadors en relació a funció pulmonar i dispnea.

2.- Encara que molt s'ha parlat de la seguretat del dispositiu Respimat en relació a la presentació en pols (aparent augment de mortalitat cardiovascular amb el primer). No obstant això, l'estudi TIOPSIR, no va mostrar diferències substancials entre tots dos dispositius. Aquest estudi ha estat criticat perquè en general, els estudis de seguretat farmacològica, han de comparar el medicament d'interès amb un placebo i estudi no va tenir aquesta contemplació en el seu disseny.

3.- Si bé és cert, la teràpia de combinació (B2 llarga acció i anticolinèrgics) podria millorar la funció pulmonar, els beneficis en relació a altres desenllaços no són clars encara.

4.- La suplementación nutricional en pacients amb MPOC estable, incrementaria guany de pes -força dels músculs respiratoris i millor acompliment en la prova de la marxa dels 6 minuts (evidència baixa-moderada)

5.- En pacients amb exacerbació de MPOC, l'ús de prednisolona 40 mg/dia durant 5 dies és igualment efectiu, que durant 10-14 dies.

6.- El magnesi nebulizat (com adyuvant al salbutamol), no té efecte en exacerbació de MPOC.

7.- La presència de bronquiectàsies en pacients amb MPOC, augmenta la durada de les exacerbacions i la mortalitat.

8.- S'amplia l'evidència en relació a la seguretat de l'ús de beta bloqueadors (i posible disminució de mortalitat en la MPOC exacerbada).

9.- Es defineix millor el lloc per a l'inhibidor de fosfodiesterasa 4, en relació a pacients del D, amb bronquitis crònica i patró d´exacerbador D freqüent. La seva efectivitat està relacionada a la sinergia a broncodilatadors d'acció perllongada.

10.- S'aclareix el paper dels corticoides inhalats en pacients del grup C i D. 

11.- Més d'una exacerbació que requereixi hospitalització en pacients amb EPOC, situa al pacient, mínim en grup C i D.

12.- S'inclou la síndrome de sobreposició d´asma i MPOC, amb entitat nosològica, ben definida.

Imagen 1
Font: DSOMedicinal: otra visión de la Atención Primaria