Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 22 de setembre de 2014

Doble antiagregació en portadors d'stents coronaris: no més enllà de 12 mesos


No es coneix ni la durada òptima de la doble antiagregació ni el benefici/risc que té prolongar-la. Les recomanacions van dels 6 als 12 mesos segons autors i en funció de si es tracta d’un stent metàl·lic o d’un stent amb fàrmacs. Endarrerir la cicatrització dels vasos fa que els stents es trombosin menys i més tard. En el número 5 del Comptagotes, ja vàrem presentar un assaig clínic en què es comparava la doble antiagregació (amb àcid acetilsalicílic i clopidogrel) durant 6 mesos o 24 mesos; i en el qual no es detectaven diferències, ni en la incidència d’esdeveniments tromboembòlics ni el risc de mort, però sí en el risc d’hemorràgia que va ser molt superior en els pacients que reberen 2 antiagregants. Des de la publicació d’aquest Comptagotes, han anat sorgint noves publicacions.

Es tracta d’un assaig clínic obert, realitzat a 24 centres de Corea amb 5.024 pacients a qui s’havien col·locat stents amb fàrmacs i que no havien tingut ni esdeveniments cardiovasculars ni sagnats rellevants en 12 mesos.

De forma aleatòria, els pacients van rebre àcid acetilsalicílic (AAS) sol o associat a clopidogrel durant 2 anys més. La variable principal de l’estudi fou la combinació de mort de causa cardíaca, infart de miocardi o ictus. En finalitzar l’estudi, 57 (2,4%) persones amb AAS i 61 en tractament dual (2,6%) patiren algun esdeveniment cardiovascular (hazard ratio 0,94 i IC 95% 0,66–1,35; p=0,75).

Tampoc no es detectaren diferències en la mortalitat, el risc d’infart, trombosi de l’stent o ictus.

Els sagnats majors es produïren en 24 (1,1%) dels tractats amb AAS i en 34 (1,4%) dels que reberen 2 antiagregants (hazard ratio 0,71 i IC 95% 0,42–1,20; p=0,20).

Repercussions a la pràctica clínica

Aquest nou estudi confirma que prolongar el tractament amb dos antiagregants més enllà de 12 mesos en pacients portadors d’stents no afegeix beneficis al tractament. Cal continuar, això sí, amb 1 antiagregant, preferiblement l’AAS. El document elaborat per l’American College of Cardiology i l’American Heart Association Task Force sobre maneig d’adults sotmesos a intervencions coronàries percutànies, recomana el tractament dual durant 4 setmanes en portadors d’stents metàl·lics i durant 1 any en portadors d’stents farmacològics.


  1.  Valgimigli M, Campo G, Monti M, Vranckx P, Percoco G, Tumscitz C, Castriota F, Colombo F, Tebaldi M, Fuca G, Kubbajeh M, Cangiano E, Minarelli M, Scalone A, Cavazza C, Frangione A, Borghesi M, Marchesini J, Parrinello G and Ferrari R. Short- versus long-term duration of dual-antiplatelet therapy after coronary stenting: a randomized multicenter trial. Circulation. 2012 Apr 24; 125 (16) :2015-26link
  2.  Nallamothu BK, Tommaso CL, Anderson HV, Anderson JL, Cleveland JC Jr, Dudley RA, Duffy PL, Faxon DP, Gurm HS, Hamilton LA, Jensen NC, Josephson RA, Malenka DJ, Maniu CV, McCabe KW, Mortimer JD, Patel MR, Persell SD, Rumsfeld JS, Shunk KA, Smith SC Jr, Stanko SJ and Watts B. ACC/AHA/SCAI/AMA-Convened PCPI/NCQA 2013 Performance Measures for Adults Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, the American Medical Association-Convened Physician Consortium for Performance Improvement, and the National Committee for Quality Assurance. Circulation. 2014 Feb 25; 129 (8) :926-49link