Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 26 de setembre de 2014

Nova Guía 2014 ESC Guia de diagnòstic i maneig del tromboembolisme pulmonar agut

Guías Europeas 2014 Tromboembolismo Pulmonar Agudo


Amb motiu del congrés ESC 2014, celebrat a Barcelona, han vist la llum diverses Guies de Pràctica Clínica. Entre elles es va presentar la Guia Europea 2014 de Tromboembolisme Pulmonar Agut, que ve a substituir a la versió antiga del 2008.


Excel·lent document, amb orientació bastant pràctica i bons algorismes, que incorpora una classificació bastant intuïtiva del risc dels malalts, posant això en relació amb el maneig recomanat. S'accepta fins i tot, en pacients de baix risc, el tractament domiciliari en fase aguda. 

A més, en funció de l'edat es parla dels nivells de D-dímer necessaris per al diagnòstic de sospita, doncs fisiològicament van augmentant amb l'edat (sense oblidar que si la sospita és alta no cal esperar als dímers, cal anticoagular i passar a les proves d'imatge/TC directament). 

Inclou l'actualització dels nous anticoagulants orals considerant fins a l'edoxabán (encara no aprovat), amb les seves pautes precises de tractament, i els sempre polèmics criteris de fibrinólisi, que es resumeixen en un: inestabilitat hemodinámica. 

També esmenten aquestes Guies 2014 les alternatives quirúrgiques i percutànies en el tractament del tromboembolisme pulmonar agut. Els nous aspectes d'aquesta versió 2014

1) Factors predisponents recentment identificats per TEV.

2) Simplificació de les regles de predicció clínica.

3) Punts de tall per a dímer D ajustats a edat.

4) TEP subsegmentari.

5) TEP clínicament no sospitat.

6) Estratificació avançada del risc del TEP de risc intermedi.

7) Inici del tractament amb antagonistes de la vitamina K

8) Tractament i profilaxi secundària de TEV

9) Eficàcia i seguretat del tractament de reperfusió en pacients amb risc intermedi.

10) Alta precoç i maneig domiciliari del TEP.

11)Tractament i diagnòstic actual de l'hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica.

12) Recomanacions formals per al maneig de la TEP en l'embaràs i del TEP en pacients amb càncer.D'accés gratuït a la web de la Societat Europea de Cardiologia

  1. PubMed - 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism: The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism of the European Society of Cardiology (ESC)Endorsed by the European Respiratory Society (ERS) »