Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 27 de novembre de 2014

Canvi en la prova de detecció d´Helicobacter Pylori
NOTA INFORMATIVA


CANVI EN LA PROVA DE DETECCIÓ D’HELICOBACTER PYLORIEstà previst substituir la prova de detecció d’Helicobater pylori (HP) mitjançant el test de l’alè (TAUKIT®) per la prova de detecció d’antigen d’HP en femta.

La detecció d’antigen d’Helicobacter per immunoassaig quimioluminiscent utilitzant anticossos monoclonals mostra una sensibilitat i especificitat equivalent al test de l’alè, les condicions preanalítiques són més senzilles i es realitzarà al propi laboratori. 

Igual que pel test de l’alè, cal passar un període mínim de 2 setmanes sense prendre omeprazole i 4 setmanes sense prendre antibiòtic ja que poden interferir en la prova donant resultats falsament negatius.

Per poder fer la petició de la prova al laboratori es seguirà el procediment habitual de sol·licitud analítica:

Instruccions de recollida de la mostra per donar al pacient sempre que es sol·liciti aquesta prova:

1. Eviteu el consum d’omeprazole durant 2 setmanes i d’antibiòtics durant 4 setmanes, abans de realitzar la prova.

2. Recolliu una mostra de femta, de la mida d’una nou, al pot que us han lliurat. No es pot fer aquesta prova en cas de diarrea.

3. Tapeu bé el pot i guardeu-lo a la nevera fins al moment de portar-lo al centre.


MATERIAL NECESSARI

Un pot de plàstic, estèril, de boca ampla i tap de rosca


COMENTARI

Les proves no invasives per a la detecció de la infecció per Hp són molt importants per al maneig d'aquesta patologia, si no està indicat l'estudi endoscòpic. El test de l'alè amb 13C urea és la prova de referència actual però té certes limitacions, requereix una tecnologia que no està a l'abast de tots els metges de família, per confirmar l'eradicació s'ha de fer, com a mínim, als 60 dies de finalitzat el tractament i per evitar falsos negatius, s'ha d'evitar la presa d'antibiòtics, 4 setmanes abans, i d'antisecretoris, 2 setmanes abans de la prova.

El test de detecció d'antígens en femta pot ser una bona alternativa perquè és una prova senzilla (amb una mostra fàcil de recollir i que es tramita com un coprocultiu) i que podria estar a l'abast de la majoria dels laboratoris, ja que és útil, tant per al diagnòstic de la infecció com per a la comprovació de l'eradicació.