Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 18 de desembre de 2014

Prescripcions inconvenients en el tractament del pacient amb deteriorament cognitiu
Alguns fàrmacs resulten inconvenients en pacients amb deteriorament cognitiu. S'analitza el seu ús en 500 pacients i es revisa la bibliografia.


Idees Clau
1.- Les benzodiacepines produeixen dependència i redueixen l'atenció, memòria i agilitat motora. Poden induir desinhibició o agressivitat, faciliten els episodis confusionals i incrementen els accidents i la mortalitat en majors de 60 anys. 

2.- En majors de 65, la pressió sistólica baixa s'associa a deterioració cognitiva. És recomanable mantenir-la en 130-140 mmHg (145 en majors o iguals a 80 anys). 

3.- La colesterolemia menor a 160 mg/dl s'associa a major morbimortalitat, agressivitat i suïcidi, i el colesterol unit a les lipoproteïnes d'alta densitat (c-HDL) menor a 40 mg/dl empitjora la memòria i augmenta el risc vascular i la mortalitat. 

4.- L'edat avançada predisposa perquè els opioides produeixin alteració cognitiva i confusió. En demències no Alzheimer i no associades a Parkinson, deterioració cognitiva lleugera i malalties psiquiàtriques, els efectes adversos d'anticolinesteràsics i memantina probablement superen al benefici. L'alteració cognitiva per anticolinèrgics d'acció preferentment perifèrica també és possible.
5.- Cal conèixer la demència o psicosi per corticoides, i saber que la polifarmàcia facilita la síndrome confusional. El 70,4% de 500 pacients amb disfunció cognitiva analitzats rebia polifarmàcia i el 42%, benzodiacepines. Els que compartien ambdues situacions van representar el 74,3% dels casos en els quals es va sospitar iatrogenia.

Conclusions

1.- En persones amb edat avançada o deterioració cognitiva, és necessari evitar la polifarmacia innecessària i tenir present que les benzodiacepines, els opioides i els anticolinèrgics produeixen freqüentment alteracions cognitives i conductuals. 

2.- A més, han d'evitar-se la pressió sistólica menor a 130 mmHg, el colesterol menor a 160 mg/dl i el colesterol HDL menor a 40 mg/dl.

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90360599&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=295&ty=95&accion=L&origen=zonadelectura&web=zl.elsevier.es&lan=es&fichero=295v29n09a90360599pdf001.pdf