Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dissabte, 13 de desembre de 2014

Reptes ètics a l´Atenció PrimàriaUna guia de practica ètica molt complerta.

L'atenció primària és, en general, la porta d'entrada dels ciutadans al sistema de salut de qualsevol estructura social. Es comprèn, per això, que en ella es donin amb freqüència conflictes entre els professionals i els pacients o usuaris del sistema. Aquests conflictes no solen estar provocats per discrepàncies en el que cal cridar els fets clínics sinó que tenen a veure amb qüestions de valors. Vivim en una societat plural, en la qual coexisteixen molts sistemes de valors diferents, no només econòmics sinó de tot tipus, religiosos, filosòfics, estètics, polítics, etc.