Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 27 de febrer de 2015

El dolor en el treball, després d'un infart ocorregut fora del treball, no és accidentCas d´exemple sobre Infart de Miocardi i Accident de Treball


Un infart sofert per un treballador fos de l'horari i de les instal·lacions laborals es considera malaltia comuna i no accident laboral, encara que una vegada iniciat el treball es mantinguin les molèsties o seqüeles arrossegades des del domicili, però sense que existeixi un episodi o crisi posterior, segons estableix una sentència del Tribunal Suprem, de 3 de desembre de 2014.

L'article 115.3 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), estableix com a presumpció de laboralidad en aquestes situacions, que "es presumirà, excepte prova en contrari, que són constitutives d'accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball".

En el cas en litigi, el demandant presentava un episodi de dolor hemitoràcic a casa, en el transcurs de la nit. Es va incorporar al treball al matí i posteriorment va acudir al centre de salut, ingressant "asintomàtic i hemodinámicament estable". Finalment, l'endemà se li va hospitalitzar, en considerar els metges que el seu estat era d'alt risc per explicar, a més, amb antecedents de risc cardiovascular, ser fumador i presentar "símptomes de displemia -alteració del metabolisme dels lípids en sang- i diabetis mellitus. 
El magistrat assenyala en la sentència que aquesta situació no procedeix d'un fet esdevingut en temps i lloc de treball. I conclou que "no es tracta que el treballador tingués al moment de l'ingrés hospitalari la mateixa patologia que abans d'iniciar el treball", sinó que les dolències anteriors a l'inici de l'activitat laboral no s'han vist agreujades. És a dir, que no ha existit una crisi o episodi manifestat durant la jornada laboral i que permeti aplicar la presumpció de l'art. 115.3 de la LGSS.

Font original: el economista

Més informació en: