Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 11 de febrer de 2015

És eficaç l'oxigenoterapia en pacients amb crisis de migranya?


Resultat d'imatges de oxigeno y migraña

Resultat d'imatges de oxigeno y migraña


De Preevid: Pregunta Clínica

"En pacients amb crisis de migranya, l'administració d'oxigenoterapia com a part del tractament té eficàcia demostrada en la millora de la simptomatologia?."Resposta

No s'han trobat recomanacions, ni en sumaris, ni en guies de pràctica clínica (GPC) a favor de l'ocupació de l'oxigenoterapia en pacients atesos per crisis migranyoses. La indicació d'oxigen en la documentació revisada únicament està recollida per a pacients amb un diagnòstic de cefalea en racims. Tan sol en un assaig clínic aleatoritzat(ECA), amb un nombre petit de casos i realitzat en pacients amb migranya i altres tipus de cefalea es va obtenir una millora en les puntuacions mitjanes de les escales visuals de dolor en aquells pacients que van rebre oxigenoterapia; i en una descripció d'un cas clínic, després d'administració d'oxigenoterapia, va haver-hi millorança de la simptomatologia a causa de la presència de símptomes autonòmics cranials associats durant les crisis de migranya.

Més informació a:    Pregunta