Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 9 de març de 2015

Diagnòstic i tractament de l'osteoporosi postmenopàusica

Resultat d'imatges de osteoporosi

Entrada del blog Sala de lectura del dia 26 de febrer 2015 on fa referència el consens per al diagnòstic i tractament de l'osteoporosi postmenopàusica realitzat pel Servei de Salut del País Basc. En est han participat representants de les societats implicades en el maneig de l'osteoporosi postmenopàusica elaborant unes recomanacions per a l'ús adequat dels fàrmacs indicats en la prevenció de fractures. 

L'elaboració d'aquest consens obeeix a la necessitat de disposar d'un document que ens ajudi a un millor maneig d'aquesta patologia. 


Destacar del mateix els següents aspectes:

1.- L'osteoporosi queda definida com a factor de risc per sofrir fractures per fragilitat no com a malaltia.

2.- No es recomana el screeening densitomètric i la indicació de realitzar una densitometría ha de basar-se en criteris clínics.

3.- La combinació de factors de risc clínics de fractura per fragilitat amb la mesura de la DMO és el mètode més eficaç per a la valoració de risc de fractura.

4.- Els bifosfonats són considerats els tractaments d'elecció (l'alendroat és el més recomanat per cost-efectivitat).

5.- El Denosumab és el tractament de 2º elecció, quan els bifosofonats estiguin contraindicats o no es tolerin. Per a més informació consulteu el web

Resultat d'imatges de document

INFORMACIÓ ANNEXA