Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 2 de març de 2015

Guía Clínica d´Avaluació Cardiovascular

Guía Clínica de evaluación cardiovascular previa a la práctica deportiva en pediatría 

Publicació dirigida a tots els professionals sanitaris que desenvolupen la seva labor assistencial tant en centres d'Atenció Primària com en centres especialitzats on s'ofereixen serveis mèdics esportius.

La Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas (SECPCC) i el
Consejo Superior de Deportes (CSD) han elaborat una Guía Clínica d'avaluació cardiovascular prèvia a la pràctica esportiva en pediatria, que ha estat avalada per les següents Societats Científique:
 
- Sociedad Española de Cardiología (SEC),
- Fundación Española del Corazón (FEC),
- Asociación Española de Pediatría (AEP),
- Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap),
- Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP),
- Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC),
- Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN),
- Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

La recomanació és incloure a tots els nens i adolescents des dels 6 fins als 18 anys que practiquin o vagin a practicar qualsevol esport de competició.

Es realitza un reconeixement inicial a cada nen, amb revisions posteriors cada 2 anys (indivi­dualitzant en cas de detecció de malalties).

L'objectiu principal del reconeixement és detec­tar anomalies cardiovasculars que puguin constituir un risc vital per al nen que practica esport. D'aquesta manera, es pretén disminuir el risc de mort sobtada cardíaca. El que durant el reconeixement no s'objectivin dades d'alarma, no exclou al 100% la possibilitat de patir alguna anomalia cardiovascular que podria ser greu. No obstant això, la implantació d'aquest tipus de reco­nociments en països del nostre entorn ha resultat útil.

Aquest reconeixement inclou un qüestionari, una exploració física (amb mesura de pes, talla i tensió arterial) i un electrocardiograma. No es realitza cap tècnica que pugui resultar dolorosa o pugui causar dany algun al nen. 


  Guía Clínica d´ Avaluació Cardiovascular prèvia a la práctica deportiva en Pediatría