Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 16 de març de 2015

Nous fàrmacs per al tractament mèdic del melanoma maligne


En els darrers anys, el tractament del melanoma metastàtic ha canviat considerablement amb la introducció de nous fàrmacs antineoplàstics.

En el darrer número del butlletí Australian Prescriber es revisen, de manera sintètica, les mutacions genètiques implicades i les dades d’eficàcia i de toxicitat dels inhibidors del BRAF (vemurafenib o dabrafenib) o del MEK (trametinib, cobimetinib) i de la immunoteràpia (ipilimumab).