Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 2 de març de 2015

Noves Directrius per a la decisió clínica en malalties professionals (aparell respiratori)

.
L'INSHT, en la seva voluntat de contribuir al fet que els professionals sanitaris puguin identificar i, si escau, notificar a l'autoritat competent aquelles malalties relacionades amb el treball, segons contempla el RD 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social, i s'estableixen criteris per a la seva notificació i registre, publica una nova sèrie, dedicada a les malalties de l'aparell respiratori.

Directament de l´INSHT:


Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales


Año de la publicación: 2015

Resumen

Herramienta de ayuda a los profesionales sanitarios para identificar y, en su caso, notificar a la autoridad competente aquellas enfermedades relacionadas con el trabajo y que pudieran ser consideradas como enfermedad profesional según contempla el RD 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Enfermedades profesionales del aparato respiratorio 

Incluye los principales problemas respiratorios contemplados en el RD 1299/2006.


Enfermedades profesionales de la piel 

Incluye los principales problemas dermatológicos contemplados en el RD 1299/2006.


Enfermedades profesionales relacionadas con los TME

Incluye los principales problemas osteomusculares que se encuadran en el grupo 2 del RD 1299/2006.