Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 23 de març de 2015

Ús d’estatines durant la gestació

Resultat d'imatges de estatinas gestacion


L’ús d’estatines durant el primer trimestre de la gestació no s’associa amb un augment del risc de malformacions congènites, segons un estudi observacional (BMJ 2015; 350:h1035).

Les estatines estan contraindicades durant la gestació per la preocupació que puguin ser teratògenes. El fet que el colesterol i derivats són components essencials per al desenvolupament fetal, fa pensar que reduir-ne la síntesi (com fan les estatines) pugui ser nociu per al fetus si es donen a embarassades. En alguns estudis retrospectius s’han descrit anomalies en nens exposats durant el primer trimestre a estatines, però en altres no s’ha observat aquesta associació, si bé la mida de la mostra o altres característiques dels estudis no permeten descartar augments petits del risc.

A partir d’una gran base de dades, es van avaluar prop de 900.000 gestacions que van donar lloc a nens nascuts vius entre l’any 2000 i 2007. D’aquestes, un 0,13% de les dones van prendre alguna estatina durant el primer trimestre de la gestació (sobretot atorvastatina i simvastatina). Es van registrar malformacions congènites en un 6,3% de les gestants tractades amb estatines i en un 3,6% de les gestants que no en van prendre. No obstant, després d’ajustar per factors de confusió, com una diabetis prèvia, el risc de malformacions no va ser diferent entre els dos grups. Els autors suggereixen que, tot i que la preocupació sobre l’ús d’estatines durant la gestació podria no estar justificada, caldrien més estudis i dades a llarg termini per confirmar aquests resultats.

Malgrat aquestes troballes tranquil·litzadores, se segueix recomanant que es retirin l’estatina durant la gestació (BMJ 2015; 350:h1484).