Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 16 d’abril de 2015

Accidente de treball in itinere: aclaracions segons la Jurisprudència
Resultat d'imatges de accidente in itinere

Consideracions sobre l'accident de treball in itinere. 

A tenir en compte a la consulta diària quan estem davant un pacient que demana una baixa laboral.
 
El metge de família a l'hora de realitzar una prescripció d'Incapacitat Temporal dubte en quant al concepte d'accident laboral i accident no laboral. Per ajudar en aquest aspecte crec bàsic la lectura d´aquest document per a millorar la nostra actuació.
 
 Font original: CEF laboral-Social
 
 
Jurisprudència sobre Accidents In itinere (Accident laboral)

Com a resultat del treball jurisprudencial, i de la progressiva tendència a la inclusió en el concepte d'accident de treball de tots els esdeveniments soferts pel treballador lligats a l'acompliment de la seva professió, s'ha anat encunyant en el temps el concepte d'accident in itinere, com a modalitat singular de l'accident laboral. 

Amb el Decret 907/1966, de 21 d'abril, pel qual es va aprovar el text articulat de la Llei 193/1963, de 28 de desembre, sobre Bases de la Seguretat Social [art. 84.5 a)], el concepte va ser acollit directament, encara que s'afegia: "...sempre que concorrin les condicions que reglamentàriament es determinin..." frase que finalment, es va suprimir del text refós de 1974. Avui dia, tal figura apareix ressenyada en l'article 115.2 a) del TRLGSS (RDLeg. 1/1994), que atorga la consideració d'accident de treball, de forma expressa, als quals sofreixi el treballador en anar o tornar del treball. 

No obstant això, l'article 115 de la LGSS no ha estat capaç de delimitar amb precisió el concepte, ni de resoldre, si més no mínimament, la diversitat de qüestions que en la pràctica poden plantejar-se, fent imprescindible en aquesta matèria la labor dels tribunals, les resolucions dels quals actuen com a veritable complement de la norma.