Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 1 d’abril de 2015

Benzodiazepines i risc de malaltia d'Alzheimer


Resultado de imagen de benzodiazepinas 

L’ús de benzodiazepines (BZD) s’ha associat amb alteracions cognitives i de memòria. També es creu que aquests fàrmacs es relacionen amb un increment del risc de patir malaltia d’Alzheimer (MA), però aquest fet no està tan documentat. Aquests riscos prenen rellevància atès que l’ús de les BZD ha augmentat els darrers anys a la majoria de països desenvolupats1 i a que s’utilitzen en el maneig de l’ansietat i l’insomni, símptomes que es presenten de forma habitual abans i després del diagnòstic de la MA. 

Es tracta d’un estudi de retrospectiu de casos i controls que avalua, en persones majors de 66 anys que viuen a la comunitat, l’associació entre l'ús de benzodiazepines i el risc de desenvolupar MA2.

Es van identificar 1.796 persones amb MA (casos) que van ser aparellats per sexe, edat i durada del seguiment amb 7.184 persones sense diagnòstic de MA (controls). Els pacients classificats com a casos tenien més antecedents d’hipercoles-terolèmia i d’ansietat, per això els autors van realitzar l’anàlisi ajustat per aquests factors de confusió entre d’altres com: tensió arterial, esdeveniments cerebro i cardioavasculars, diabetis, depressió, insomni, edat, sexe i seguiment. L’ús de BZD en els 5-10 anys anteriors a l’estudi va ser del 49,8% en els casos i de 40% en els controls.

La utilització de BZD es va relacionar amb un increment del risc de desenvolupar MA (OR 1,43; IC95% 1,28-1,60) en el global dels pacients. A l’analitzar el risc en base a les dosis acumulades de BZD, es va observar que aquest era superior en els pacients que havien pres BZD durant més de sis mesos (OR 1,74; IC95% 1,53-1,98). També es va observar més risc en els pacients que havien pres BZD amb una semivida llarga com bromazepam, clordiazepòxid, clobazam, diazepam, flurazepam, nitrazepam i clonazepam (OR 1,59; IC95% 1,36-1,85).

Repercussions a la pràctica clínica
L'ús de BZD s’ha associat amb un major risc de desenvolupar MA, especialment quan la utilització és a llarg termini. Caldrà valorar molt curosament la necessitat de tractament amb BZD i evitar la seva cronificació.

Font original. 3 clics