Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 20 d’abril de 2015

Guía jurídico-pràctica sobre la prevenció de riscos laborals des de la perspectiva de les persones treballadores amb discapacitat

Resultat d'imatges de discapacitat
El present estudi té per objecte principal la realització d'una guia jurídic-pràctica sobre prevenció de riscos laborals des de la perspectiva del treballador amb discapacitat, que ajudi a les organitzacions a assegurar un adequat acompliment en les seves pràctiques preventives respecte d'aquest grup de treballadors.

En el context actual, tant nacional com a comunitari, una de les controvèrsies més rellevants en l'actualitat en matèria preventiva és la pròpia conceptuación de la figura del treballador amb discapacitat respecte de la figura del treballador especialment sensible recollida en l'article 25 de la LPRL. És per això que bona part del present estudi es dedica a aquesta qüestió tan essencial i sobre la qual considerem existeix una important confusió en la pràctica de la gestió preventiva. Al costat d'això es considera que la resposta normativa no és del tot satisfactòria, la qual cosa porta a proposar, fins i tot, la pròpia modificació de la regulació normativa sobre aquesta qüestió per aconseguir una veritable i completa protecció del treballador amb discapacitat i no només del treballador amb una discapacitat reconeguda.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, la taxa d'ocupació de treballadors amb discapacitat intel·lectual se situa en el 14,7% (Font: L´ocupació de les persones amb discapacitat 2012. http://www.ine.es/metodologia/t22/informe_2012.pdf).

Al costat d'aquest important apartat de delimitació conceptual de l'objecte d'anàlisi, l'estudi incorpora una sèrie de capítols que aborden de manera completa tots els aspectes que, des de la perspectiva preventiva, són rellevants en relació amb les persones treballadores amb discapacitat: contractació, aspectes generals de la gestió preventiva, vigilància de la salut, adaptació del lloc de treball, suspensió/extinció de la relació laboral i, finalment, responsabilitats derivades de l'incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals en relació amb dita col·lectiva de persones treballadora.