Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 16 d’abril de 2015

Nous Inhibidors SGLT2 (Diabetis Mellitus): 10 preguntes que has de conèixer!

Resultat d'imatges de 10 preguntas diabetes


Resultat d'imatges de numero 10

1) Quant redueixen la HbA1c els inhibidors del SGLT2
R.- 0.5 a 1.0%.2) On actuen els inhibidors del SGLT2?
R.- En el túbul proximal, disminuint la reabsorció de glucosa i augmentant la seva secreció.3) Quant augmenten la secreció de glucosa els inhibidors del SGLT2?
R.- Fins a 80 grams al dia4) En què etapa de DM2 estan indicats els inhibidors SGLT2?
R.- En qualsevol etapa de DM2 ja que no són depenents de la secreció d'insulina.5) Quins són altres efectes de l'ús dels inhibidors SGLT2?
R.- Perduda de pes de 2kg, disminució dels valors de la TA sistólica i diastólica de 2 a 4 i d'1 a 2 mmHg respectivament.6) Quins són els efectes adversos de l'ús de SGLT2?
R.-

1.Infeccions genitals micòtiques, 11% mes que placebo en dones i 4% mes que placebo en homes.
2.en alguns estudis s'ha demostrat que augmenten el risc d'infeccions de vies urinàries.
3.al posseir efecte diurètic, pot haver-hi depleció de volum.
4.Augments de la creatinina que són reversibles.
5.increments en l'excreció urinària de calci.


7) Quan estan contraindicats els inhibidors SGLT2?
R.- Quan la taxa de filtració glomerular és menor de 60 ml/min/1.73 m2, això a causa del seu mecanisme d'acció.8) Quins són els inhibidors SGLT2 disponibles al mercat?
R.-

1.Canagliflozin
2.Dapagliflozin
3.Empagliflozin 9) Quins són els efectes micro i macrovasculars de l'ús d'inhibidors SGLT2?
R.- No hi ha estudis que demostrin els efectes micro i macrovasculares de l'ús dels inhibidors SGLT2.10) Com és el cost/benefici de l'ús d'inhibidors SGLT2?
R.- El cost és elevat, el benefici és el mateix (parlant d'HbA1c) que altres medicaments.Font original: Medicasos

Bibliografia:

Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetis, 2015: A Patient- Centered Approach