Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 7 d’abril de 2015

Tractament de la malaltia d’Alzheimer: ha canviat alguna cosa?Amb aquest títol, en el número d’abril del butlletí Australian Prescriber es planteja i revisa de manera sintètica l’estat actual sobre el tractament de la malaltia d’Alzheimer (Australian Prescriber 2015;38:60-63).

Tant els inhibidors de la colinesterasa com la memantina, fàrmacs actualment emprats per a la malaltia d’Alzheimer, no han mostrat uns efectes beneficiosos objectius en la majoria de pacients i no modifiquen el curs de la malaltia. S’estan explorant noves línies d’investigació.

La història recent dels assaigs clínics en el tractament de la malaltia d’Alzheimer suggereix que cal ser prudent en anunciar una cura de la malaltia. El fet que els resultats d’estudis in vitro i en animals no s’hagin pogut reproduir en els assaigs clínics en humans reflecteix la complexitat de la patogènia de la malaltia. Nombrosos tractaments amb una base científica plausible i assaigs positius de fase II han fracassat quan s’han realitzat els assaigs de fase III.


Font original: e-butlletí groc