Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 11 de maig de 2015

Actualització en la Profilaxi postexposició al virus de la immunodeficiència humana (VIH)

 

Atès que és una malaltia per a la qual no es disposa d’una vacuna preventiva, aquesta mesura de prevenció, basada en la utilització de fàrmacs antiretrovirals, té com a objectiu evitar l’establiment de la infecció en les exposicions accidentals tant ocupacionals com no ocupacionals. Malgrat no disposar d’assaigs clínics per problemes ètics, existeixen diferents factors que justifiquen l’ús de la profilaxi i, per això, les diferents societats científiques han publicat guies i documents de consens on es descriuen les principals vies de transmissió i el seu risc associat, en quins casos està indicat fer profilaxi i quins antiretrovirals cal utilitzar. 

Actualment, la majoria de guies recomanen la utilització d’un inhibidor de la integrasa no potenciat (raltegravir o dolutegravir) associat a emtricitabina i tenofovir, i administrar d’aquesta manera una pauta triple que és la que aconsegueix la màxima supressió vírica en el tractament de la infecció crònica.

http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/6_publicacions/butlletins/butlleti_informacio_terapeutica/documents/arxius/BIT_v26_n03pdf.pdf