Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 14 de maig de 2015

Resum de les noves recomanacions d’anticoagulació o d’antiagregació dels pacients amb fibril·lació auricular (FA)

Resum de la prevenció del risc tromboembòlic en la fibril·lació auricular

  • No donar tractament anticoagulant ni antiagregant si la puntuació és de 0 punts o si la puntuació és d’1 punt en dones.
  • Considerar l’anticoagulació, prèvia valoració del risc de sagnat amb l’escala HAS-BLED, si els homes puntuen 1 punt.
  • Indicar anticoagulació, prèvia valoració del risc de sagnat amb l’escala HAS-BLED, si la puntuació és igual o major a 2.
Els criteris operatius per classificar si el tractament de prevenció del risc tromboembòlic és correcte o incorrecte en els pacients amb FA:

imatge1


Bibliografia:
  • NICE National Institute for Health and Care Excellence. Atrial fibrillation: the management of atrial fibrillation  [Internet].; [citat 5 maig 2015]. Disponible a: http://www.nice.org.uk/guidance/cg180/resources/guidance-atrial-fibrillation-the-management-of-atrial-fibrillation-pdf.
  • 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on practice guidelines and the Heart Rhythm Society.
    Circulation. 2014 Dec 2;130(23):2071-104. (pdf)
  • Lozano L. Fibrilación auricular. AMF 2014;10(11):639-50.