Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 18 de maig de 2015

Ús d’antipsicòtics durant la gestació


 
L’ús d’antipsicòtics durant la gestació no s’associa a un risc important de resultats adversos materns i perinatals a curt termini, segons els resultats d’un estudi canadenc (BMJ 2015;350:h2298).

A partir de bases de dades de salut al Canadà, es van aparellar 1.021 dones gestants tractades amb antipsicòtics durant la gestació amb 1.021dones gestants no tractades. No hi va haver diferències significatives entre ambdós grups en les taxes de diabetis gestacional, trastorns hipertensius de la gestació o tromboembolisme venós. Tampoc no es van observar diferències en la incidència de part prematur ni de baix o alt pes per l’edat gestacional. No obstant, les tractades amb antipsicòtics van presentar més risc d’abrupció de placenta, inducció del part, cesària i part vaginal operatori.


Els autors conclouen que els antipsicòtics no semblen tenir un gran impacte negatiu sobre les mesures importants de benestar perinatal a curt termini i de salut mèdica materna. No obstant, les dones que requereixen tractament amb antipsicòtics tenen més risc d’alguns efectes adversos materns i perinatals que la població general. Per tant, és prudent una vigilància acurada d’aquestes gestants abans i durant la gestació, amb especial atenció a les qüestions relacionades amb la diabetis, la hipertensió, el part prematur, i el creixement fetal.


Cal valorar en cada pacient la relació benefici-risc del tractament amb antipsicòtics, tenint en compte la gravetat de la malaltia i el risc de recaiguda, la resposta prèvia al tractament, les comorbiditats mèdiques, així com els riscos per a la mare i el nen d’aturar el tractament i el perfil de toxicitat dels fàrmacs (BMJ 2015;350:h2260).