Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 22 de juny de 2015

47 Casos pràctics i activitats didàctiques en matèria de prevenció de riscos laborals
El contingut de les Fitxes inclou: un conjunt de recomanacions que constitueixen el cos teòric del terna, un Cas Pràctic, activitats didàctiques que es poden desenvolupar a partir d'aquest Cas Pràctic i un apartat de legislació que correspon a la data en què es van editar i que es pot actualitzar a la web de l´INSHT al moment de la utilització de la fitxa. Les propostes didàctiques són orientatives i tenen com a finalitat el que puguin ser utilitzades pel professorat com a eina de recolzo en l'ensenyament de temes preventius i de salut laboral.