Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 22 de juny de 2015

47 Casos pràctics i activitats didàctiques en matèria de prevenció de riscos laborals
El contingut de les Fitxes inclou: un conjunt de recomanacions que constitueixen el cos teòric del terna, un Cas Pràctic, activitats didàctiques que es poden desenvolupar a partir d'aquest Cas Pràctic i un apartat de legislació que correspon a la data en què es van editar i que es pot actualitzar a la web de l´INSHT al moment de la utilització de la fitxa. Les propostes didàctiques són orientatives i tenen com a finalitat el que puguin ser utilitzades pel professorat com a eina de recolzo en l'ensenyament de temes preventius i de salut laboral.