Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 2 de juny de 2015

Hem d'afegir corticoides als LABA en l'MPOC?


La malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) afecta entre el 5% i el 22% dels adults majors de 40 anys, escurça l’esperança de vida en més d’un 25% i és la tercera causa de mort al món. És fonamental saber discernir quins són els tractaments més efectius per millorar els resultats en salut dels pacients amb MPOC. La teràpia combinada amb β-agonistes d’acció prolongada (LABA) i corticosteroides inhalats (CI) ha demostrat reduir les exacerbacions en comparació amb placebo.

Una revisió sistemàtica d'assaigs clínics aleatoritzats ha conclòs que la combinació de LABA+CI redueix les taxes d'exacerbació però no les hospitalitzacions ni la mortalitat respecte dels LABA sols. No obstant això, la població inclosa en aquests ACA no era representativa dels MPOC de major edat, dels tractats amb anticolinèrgics de llarga durada (LAMA) ni dels fenotips amb asma. Els CI s’han associat a major incidència de pneumònies i fractures òssies.

Amb l’objectiu d’estimar els beneficis a llarg termini de la combinació LABA+CI en comparació amb LABA sols en condicions de pràctica clínica habitual (real-world setting), es va fer un estudi de cohorts longitudinal a Ontàrio (Canadà) en el període 2003-2011 incloent a tots els pacients amb MPOC majors de 66 anys a qui es va prescriure LABA+CI o LABA sol. Es varen incloure 8.712 nous usuaris de LABA+CI i 3.160 nous usuaris de LABA sols (mitjana de seguiment de 2,7 anys).

La incidència de mort o hospitalització per MPOC (variable principal composta) va ser de 5.594 casos en el grup LABA+CI (entre les quals hi va haver 3.174 morts [36,4%] i 2.420 hospitalitzacions per MPOC [27,8%]) i de 2.129 casos en el grup LABA (de les quals 1.179 morts [37,3%] i 950 hospitalitzacions MPOC [30.1%]).

Comparat amb LABA sols, el tractament recent amb LABA+CI es va associar a una modesta reducció del risc de mort o hospitalització per MPOC:

diferència als 5 anys de -3,7% (IC 95% -5,7% a -1,7%, HR 0,92; IC95% 0,88-0,96).
La diferència va ser més gran en el grup de pacients amb MPOC i codiagnòstic d'asma: diferència als 5 anys de -6,5% (IC 95% -10,3% a -2,7%, HR 0,84; IC95% 0,77-0,91).
i entre els que no estaven rebent LAMA: Diferència als 5 anys de –8,4% (IC 95% -11,9% a -4,9%, HR 0,79; IC95% 0,73-0,86).

Repercussions a la pràctica clínica
Entre els pacients amb MPOC de 66 o més anys i, en particular els fenotips amb asma i els que no reben un LAMA, la combinació LABA+CI es va associar amb un menor risc de mort o hospitalització per MPOC en comparació amb LABA sol.

Font 3 clics.