Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 16 de juny de 2015

Pregunta clínica: detecció precoç de malalties de transmissió sexual?Detecció precoç de malalties de transmissió sexual en home heterosexual després 
d´un contacte de risc.

La pregunta original de l'usuari era "Pacient de 18 anys que refereix contacte sexual de risc. Presenta ansietat i temor d'haver contret alguna malaltia de transmissió sexual. Per descartar les mateixes, quines analítiques estaria indicat sol·licitar?"

La pregunta plantejada manca de suficients dades que permetin establir una pregunta concreta i específicament orientada a una circumstància clínica. Per exemple, no aporta informació sobre si el pacient que fa la consulta és un home o dona (en una dona caldria adoptar també mesures de prevenció d'embaràs no desitjat), sobre les característiques de la relació sexual (relació homo/heterosexual, tipus de coit), ni sobre el temps transcorregut des que aquesta relació va tenir lloc.

Per tant s'ofereix una resposta global sobre les mesures diagnòstiques a adoptar, considerant que l'afectat és un pacient home que ha mantingut recentment una relació heterosexual amb un contacte no controlat i està asintomàtic al moment de la consulta.

En aquest suposat les guies de pràctica clínica consultades (1,2), un sumari d'evidència d'Uptodate (3) i un document de consens (4) aconsellen descartar la coexistència de diverses malalties de transmissió sexual consistents en sífilis, VIH, hepatitis B, chlamydia i gonococ. Per tant com a pauta d'actuació aconsellen realitzar un TAAN (Test d'Amplificació d'Àcids Nuclèics) per chlamydia i gonococo, una serologia simple de sífilis i hepatitis B i ELISA para VIH.

Si les proves inicials de diagnòstic de chlamydia i gonococ són negatives, haurien de repetir-se un TAAN dins de les 1-2 setmanes posteriors al contacte per detectar els organismes infecciosos que podrien no haver aconseguit concentracions suficients per produir resultats positius al moment de l'examen inicial.

Si els resultats serològics van ser negatius i la infecció en el contacte no es va poder descartar, les proves serológiques per a la sífilis poden ser repetides a les 4-6 setmanes i 3 mesos; la prova del VIH es pot repetir a les 6 setmanes i als 3 i 6 mesos usant mètodes per identificar la infecció aguda per VIH. En el cas de l'hepatitis B davant un agHBs negatiu inicial s'aconsella repetir a les 4-6 setmanes per a confirmació de la seva negativitat.

En el cas que el pacient fos una dona s'aconsellaria la mateixa pauta d'actuació que en l'home associant a més la detecció de Trichomona vaginalis en exsudat vaginal i mesures anticonceptives d'emergència.

Referències (4):

  1. Workowski KA, Bolan GA. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. [Resumen] [Texto Completo][Consulta: 11/06/2015]
  2. 2015 BASHH CEG guidance on tests for Sexually Transmitted Infections. BASHH Clinical Effectiveness Group April 2015. [Texto Completo] [Consulta: 11/06/2015]
  3. Swygard H, Cohen MS. Screening for sexually transmitted infections. This topic last updated: Oct 08, 2014. In: Uptodate, Daniel G Deschler (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2015.
  4. Buenas prácticas en infecciones de transmisión sexual : manual básico. Junta de Andalucía. Consejería de Salud, 2012. [Texto Completo] [Consulta: 11/06/2015
Font original: Murcia Salud