Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 20 d’agost de 2015

Medicaments que són clarament més perjudicials que beneficiosos: MEDICAMENTS A EVITAR!


medicamento-falso


Idees Clau

1.- S'ha realitzat una anàlisi rigorosa del balanç beneficio/risc dels medicaments, mitjançant la identificació de resultats en salut rellevants per al pacient, comparació amb els tractaments estàndard i una anàlisi dels efectes adversos coneguts i potencials.

2.- S'han identificat fins a 68 medicaments potencialment més perjudicials que beneficiosos en les seves indicacions autoritzades. 

3.- Existeixen alternatives més segures a ells. En els casos en què no hi ha un tractament alternatiu, fins i tot en el cas de malalties greus, tampoc es justifica l'exposició dels pacients a riscos greus per fàrmacs que no tenen eficàcia comprovada.


Nota: Aquest butlletí està basat en una publicació de l'Associació Mieux Prescrire, associació independent, sense ànim de lucre, que publica la revista Prescrire (Rev Prescrire 2014; 34:137)


http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/farmaciadsevilla/portalugcfarmaciasevilla/images/docu/Boletin/2014/2014_09_Medicamentos_Claramente_Perjudiciales_q_beneficiosos_Boletin_UGCFAPS.pdf 


Els medicaments que cal evitar


Cardiologia: aliskirèn, fenofibrat, bezafibrat, ivabradina, nicorandil, trimetazidina.

Dermatologia/Al·lèrgia: tacrolimús tòpic, mequitazina, prometazina injectable.

Diabetis: sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina i linagliptina (tots els inhibidors de la DPP-4), soles o en combinació amb metformina.

Dolor/Reumatologia: celecoxib, etoricoxib, parecoxib, ketoprofèn gel, piroxicam, diacereïna, glucosamina, metocarbamol.

Gastroenterologia: domperidona, prucaloprida.

Ginecologia / Endocrinologia: tibolona.

Hematologia: complex ferro dextran.

Infeccions: moxifloxacina, telitromicina.

Neurologia: donepezil, galantamina, rivastigmina, memantina, flunarizina, tolcapona.

Nutrició: orlistat.

Oncologia: catumaximab, panitumumab, trabectedin, vandetanib, vinflunina.

Osteoporosi: denosumab, ranelat d'estronci.

Pneumologia: efedrina, nafazolina, oximetazolina, pseudoefedrina, tuaminoheptan, omalizumab, folcodina, pirfenidona.

Sistema nerviós central: agomelatina, duloxetina, venlafaxina, dapoxetina, bupropió, tianeptina, vareniclina, flunarizina, tolcapona, asenapina, dapoxetina, etifoxina.