Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 31 d’agost de 2015

Pacient diagnosticat per angioTAC de tromboembolisme pulmonar (TEP): segur que ho té?


Quan a un pacient li demanem un TAC (Tomografia Axial Computeritzada) i se'ns dóna un diagnòstic radiològic de l'estudi, poques vegades ens qüestionem si realment tal diagnòstic és cert.
Cada vegada es recorre més a la petició d'angio-TAC per intentar confirmar o excloure la possibilitat de tromboembolisme pulmonar (TEP), però tal prova diagnòstica, com a moltes altres, també té la seva taxa de falsos positius (FP).
Resum 

- Els investigadors realitzen un estudi retrospectiu en un hospital terciari d'Irlanda, on analitzen els angio-TAC realitzats durant 1 any per diagnosticar/descartar TEP. Els estudis que es van donar com a positius van ser reevaluats per tres radiòlegs toràcics independents, i si hi havia total acord entre els tres que era un FP per TEP es considerava com a tal. En total es van realitzar 937 angioTAC a altres pacients, sent positius 174 (18,6 %) per TEP.  

- Dels informats com a positius per TEP, el 25,9 % es van considerar finalment com a falsos positius (FP). 

- Els FP es van donar predominantment entre els casos informats com a trombes únics, o segmentaris o subsegmentaris, no així entre els casos afectant a tronc o artèries pulmonars principals. 

- No es va evidenciar que la taxa de FP estigués lligada a determinats radiòlegs en particular. 

- Van trobar que entre els factors que podrien influir en els FP es troben, entre uns altres: artefactes de respiració i moviment, artefactes per atenuació del feix de rajos per estructures denses properes (contrast, os, estructures metàl·liques...) i moviment cardíac afectant a branques pulmonars próximales. 

Comentari 

- Com tot estudi retrospectiu i unicèntric té les seves limitacions derivades d'aquest tipus de treballs. 
- Com tota prova diagnòstica és important l'estimació clínica pre-test, i com a missatge per emportar-se a casa és que en pacients amb diagnòstic per angioTAC de TEP, si la sospita de TEP no és alta, i és una afectació única i perifèrica, prendre aquest diagnòstic amb cautela, especialment si el risc associat a anticoagulació és alt [1-3].

Article original: Overdiagnosis of Pulmonary Embolism by Pulmonary CT Angiography. Hutchinson BD, Navin P, Marom EM, Truong MT, Bruzzi JF. AJR Am J Roentgenol 2015; 205(2): 271-277. [Resum] [Artícles relacionats],
Traducció per Antonio García Jiménez Hospital Arquitecto Marcide, Ferrol, A Coruña. © REMI, http://medicina-intensiva.com

Enllaços: 
1.- Computed Tomographic Pulmonary Angiography for Pulmonary Embolism. Le Gal G, Righini M, Wells PS. JAMA 2015; 314: 74-75. [PubMed]

2.- CT angiography in the evaluation of acute pulmonary embolus. Costantino MM, Randall G, Gosselin M, Brandt M, Spinning K, Vegas CD. AJR Am J Roentgenol 2008; 191(2): 471-474. [PubMed]

3.- Computed Tomography Angiography in Patients Evaluated for Acute Pulmonary Embolism with Low Serum D-dimer Levels: A Prospective Study. Gimber LH, Travis RI, Takahashi JM, Goodman TL, Yoon HC. Perm J 2009; 13: 4-10.[PubMed] [Texto complert)
Pubmed:

  • Enunciat: AngioTAC en el diagnóstico de la embolia pulmonar
  • Sintaxis: Computed Tomography Angiography AND "pulmonary embolism"[mh] 
  • [Resultats]