Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 21 d’agost de 2015

Taula d'Aliments amb Vitamina K, que poden interferir amb el Sintrom ®)

L'acenocumarol o Sintrom ®), és l'antocoagulant utilitzat més freqüentment en medicina, però requereix un estricte control perquè sigui efectiu sense patir efectes adversos, hematomes i hemorràgies.

Les seves acció pot veure's alterada per l'ús d'altres fàrmacs o fins i tot pel consum d'aliments rics en vitamina K.


Docència Rafalafena, blog de suport a la docència i divulgació de coneixement mèdic realitzat pels tutors i residents del C.S Rafalafena de Castelló, ens ofereix aquesta taula d'aliments que poden interferir amb els anticoagulants orals del tipus del Sintrom ®).


En aquesta taula, es mostren els aliments mes habituals, segons la seva capacitat d'interferir amb el fàrmac, i s'ofereixen algunes senzilles recomanacions per al seu consum.