Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 8 d’octubre de 2015

La digoxina a pacients amb fibril·lació auricular (AF) o insuficiència cardíaca congestiva (CHF) augmenta el risc de mortalitat

Mortalitat associada a l’ús de digoxina: Revisió sistemàtica i metanàlisi

Font :European Heart Journal
Tags : digoxina, fibril·lació auricular, insuficiència cardíaca congestiva
Data de publicació : 21/09/2015

Una revisió sistemàtica i metanàlisi de la literatura mèdica indica que subministrar digoxina a pacients amb fibril·lació auricular (AF) o insuficiència cardíaca congestiva (CHF) augmenta el risc de mortalitat.

Diversos estudis han avaluat l'ús de la digoxina, un fàrmac emprat per al tractament de cardiopaties, però sense arribar a conclusions respecte al seu marge de seguretat. Aquest estudi, publicat a European Heart Journal, proposa una revisió exhaustiva de la bibliografia existent.
En una primera fase de l'estudi es va fer una cerca a les bases de dades Medline i Cochrane d'estudis publicats entre els anys 1993 i 2014. Es van triar un total de 1.524 estudis, dels quals 19 complien els criteris de selecció. El metanàlisi resultant va incloure un total de 326.426 pacients, categoritzats per grup de patologia (AF/CHF/ AF+CHF). La principal conclusió que se n'extreu és que la digoxina està associada a un major risc relatiu (RR) de mortalitat respecte a pacients sense aquesta prescripció (21%). Categoritzant per grups, s'observa un RR del 29% en pacients AF sense tractament amb glucòsids i un RR del 14% en pacients amb CHF (N = 91379). No obstant això, l'estudi remarca la importància de la monitoració de nivells plasmàtics del fàrmac per tal d'adequar el tractament i minimitzar possibles riscos, així com la realització d'assaigs clínics on es tinguin en compte aquest monitoratge. 

Font d'informació:
Vamos M, Erath JW, Hohnloser SH. Digoxin-associated mortality: a systematic review and meta-analysis of the literature. European Heart Journal [Internet]. 2015; 36(28): 1831-1838.