Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 9 de novembre de 2015

AIP PREVELSAL: eina d'identificació de riscos durant l'embaràs i la lactància a l'àmbit sanitari


PREVELSAL és un instrument per orientar l'activitat preventiva durant l'embaràs i la lactància natural en el Sector Salut.

Està basat en els models de matriu ocupació, exposició i prevenció que tenen l'objectiu d'oferir, de forma ordenada, informació que ajudi a orientar l'activitat preventiva.

PREVELSAL és un instrument que permet, a partir d'una eina de cerca, obtenir informació dels riscos durant l'embaràs i la lactància associats a diferents tasques, tant sanitàries com parasanitaries. A més d'informar sobre els riscos ofereix informació sobre la valoració del risc i les mesures preventives que es poden implementar. Ha de tenir-se en compte que, com qualsevol matriu, ofereix orientacions pel que, en cap cas, substitueix la necessària avaluació de riscos específica que s'ha de realitzar davant la comunicació d'una treballadora de la seva situació d'embaràs o lactància natural (article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals)

La informació de PREVELSAL està basada en l'evidència científica en els criteris de valoració del risc de les Directrius per a l'avaluació de riscos i protecció de la maternitat en el treball elaborades per l'INSHT, i en el coneixement i experiència d'un ampli grup de persones expertes en les activitats de prevenció en el sector sanitari i sociosanitari.

En la pestanya d'ajuda es descriuen les característiques tècniques de la cerca i la interpretació dels resultats.

© INSHT (Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball) 
RESUM

1.- Aquesta aplicació informàtica, de consulta directa on line no requereix instal·lació. 
2.- Permet, a partir d'una eina de cerca, obtenir informació dels riscos durant l'embaràs i la lactància associats a diferents tasques, tant sanitàries com parasanitàries.